procura

Google

segunda-feira, 23 de junho de 2008

Kesshin - Iesu wo kokuhakusuru Decisão -Confessar a Jesus


Eu creio em Jesus. Watashi wa Iesu sama wo shinjiteimasu 私はイエス様を信じています. Antes eu não cria. Maewa shinjite imasen deshita. まえは 信じていませんでした. Depois que cri em Jesus,a minha vida mudou e eu fui transformada. Iesu sama wo shinjita ato,watashi a kaeraremashita. イエス様をしんじたあと、私は変えられました Jesus mudou a minha vida Iesu sama wa watashi no jinsei wo kaete kuremashita イエス様 私の 人生を変えてくれました Antes eu era trista Izen watashi wa kanashikatta desu 以前私は悲しいかったです E havia um vazio no meu coração Soshite watashi no kokoro wa munashikata desu そして私の心はむなしかったです Eu tentei preencher com tudo,mas nada me trazia a verdadeira felicidade Shikashi watashi ni hontou no yorokobi wo wo kureta mono wa hitotsu mo arimasendeshita しかし私に本当の喜びをくれたものは一つもあらませんでした Nem o dinheiro,nem a bebida,nem as diversões Okane,inshyu,asobi お金、飲酒、遊び Então um dia eu conheci Jesus Soshite arua hi watashi wa Iesu sama to deaimashita そしてある日わたしはイエスさまとであいました E tive este vazio preenchido pelo Seu amor Soshite kare no ai ni yotte kokoro no munashisaga nakunarimashita そして かれのあいによって心のむなしさがなくなりました

Nenhum comentário:Todos os artigos podem ser copiados, desde que citada a fonte.